Figaro házassága vagy egy napi bolondság

Dátum
1895
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Szombaton 1895. Márczius hó 16-án
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények