9631952444

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

sorozat:Készüljünk az új érettségire!tantárgy:Francia nyelvévfolyam:12.A tankönyvjegyzéken nem szerepel.Minden bizonnyal örömmel fogadják a kollégák Darabos Zsuzsánna feladatgyűjteményét, mely az új típusú írásbeli és szóbeli emelt szintű érettségire való felkészüléshez kínál autentikus feladatsorokat.Az írásbeli feladatsorokban 3-3 teszt szerepel: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és írásbeli kifejezés (kulccsal, szövegkönyvvel, megoldásmintákkal).A szóbeli feladatoknál az önálló témakifejtéshez verbális, illetve vizuális segédanyagot és a hozzá tartozó kérdéseket, a problémamegoldó feladatokhoz szempontokat adunk.A könyvet egy 80 perces CD egészíti ki.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények