Ép testben ép lélekkel - magánemberként, tanárként, kutatóként

Dátum
2014-02
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
Absztrakt

Dr. Bitskey István professzor emeritus, akadémikus a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében dolgozik közel negyven éve. Háromszáznál is több tudományos dolgozat, monográfia fűződik a nevéhez. Kutatási területének fő irányában a 16–17. század retorikája, a reneszánsz, a reformáció, a barokk kor művelődéstörténete, valamint egyháztörténet áll. Több nyelven beszél és publikál. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: Apáczai Csere János-díj, Csokonai-díj, Fraknói Vilmos-díj. 2013. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatával tüntették ki.

Leírás
Kulcsszavak
DEENK Ideál, Dr. Bitskey István
Forrás
Egyetemi Élet. - 52 : 7 (2014), p. 25-26.