Magyarországi gyógyszeripari társaságok likviditásának elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyógyszeripar gazdaságunk egyik húzóágazata, versenyképességünk emelésének egyik kulcsszereplője. Teljesítménye mind a termelékenységet, mind a hozzáadott értéket, mind pedig az exportot tekintve kiemelkedő. Diplomadolgozatomban három gyógyszeripari vállalkozás – a Béres Gyógyszergyár Zrt., az Egis Gyógyszergyár Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. likviditási helyzetét elemzem és hasonlítom össze egymással. Az általam választott gyógyszeripari társaságok évtizedek óta vezető szerepet töltenek be a magyar gyógyszergyártásban. Dolgozatom célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljam a választott nagy múltú több évtizede fennálló gyógyszeripari táraságok likviditási helyzetét, mely nagymértékben közrejátszik a vállalkozások életben maradásához mind rövid távon, mind pedig hosszú távú működésük során. Az elemzésem során megvizsgáltam a nettó forgótőkét és annak két részét, a nettó likvid mérleget és a nettó forgótőke igényt, továbbá megvizsgáltam a hagyományos és korrigált likviditási mutatókat valamint a vállalkozások működési és pénzciklusát.

Leírás
Kulcsszavak
gyógyszeripar, likviditás, Béres, Egis, Sanofi
Forrás