Pozitív attitűdformálás jelentősége a közúti elsősegélyképzésben, baleset-megelőzési szempontból.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban fontosnak tartottam baleset megelőzési szempontból tekintve a forgalomban részt vevő laikusok körében felmérni a baleseti mechanizmusok kockázatának elemzéséből nyert ismeretek alapján milyen szerepet játszanak a tudatos és tudattalan közlekedési magatartás kialakításában. Illetve egy potenciális veszélyt jelentő, számos esetben sürgető, és mindazonáltal emocionális megterheléssel is járó baleseti helyzetben tapasztalható segélynyújtási ismeretek, készségek, és segélynyújtási attitűd kialakulásának tanulmányozását. A hazai és nemzetközi statisztikai adatokból, illetve egyéb kutatási eredményekből egyértelműen megállapítható, hogy a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek, és a figyelmetlen és felelőtlen közlekedési viselkedésminta közt szoros összefüggés tapasztalható, a súlyos sérültek túlélési esélye hatékony azonnali ellátással növelhető, mely során a prevenciós fontosság társadalmi felelősségnek tekinthető.

Leírás
Kulcsszavak
elsősegélynyújtás, attitűd, baleset-megelőzés
Forrás