9637490027

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kötet a bővített második kiadás. A korábbi kiadás tartalmát megőrizve a következő témákkal bővül: Magyarország EU-csatlakozásából adódó hazai alkotmányozási problémák és feladatok, az Európai Bíróság legújabb joggyakorlata a Post-Francovich jelenséggel kapcsolatban (a jogalkotási károkért és a bírói károkozásért való felelősség problémái, a tagállam felróhatóságának kérdése), az Európai Bíróság joggyakorlata sport tárgyú ügyekben és ennek hatása az európai sportéletre, az első magyar bírói kérelmek az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatal iránt. A korábbinál részletesebb, kiterjedtebb elemzéseket tartalmaz ez a kiadás az áruk szabad mozgásával kapcsolatos joggyakorlatra és az igazságszolgáltatásra vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények