A magyarországi turizmus gazdasági hatásai a Turizmus Szatellit Számlák eredményei alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom célja az volt, hogy átfogóbb képet kaphassak a magyarországi turizmus jelenlegi állásáról az eddig ismert adatok és az elkészített szatellit számla kiadványok alapján, illetve ennek segítségével láthatóbbá vált, hogy milyen irányba fog fejlődni az ágazat. A kutatási témával kapcsolatos szakirodalmak segítségével részletesebb képet kaphatunk a turizmus kialakulásáról, a múltban betöltött szerepéről, hiszen hiába modern jelenségnek tűnik, valamilyen módon már az idők kezdete óta jelen van az emberek életében. A magyarországi turizmusban fordulópontot jelentett az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozás, hiszen ezáltal bővülni tudtak a hazai turisztikai termékek és szolgáltatások. Az ország turizmusa az utóbbi évtizedben nagy mértékű változáson ment keresztül. A világ valamint az ország turizmusa a 2008-as gazdasági világválságból történő talpra állás után dinamikus fejlődésnek indult meg, ami látszik a beutazó és a belföldi turizmus adatainak vizsgálata során. Ennek köszönhetően a foglalkoztatottság is nőtt, hiszen egy összetett ágazatról van szó. Hazánkban az egyik legsikeresebb nemzetgazdasági ágazat a turizmus, ami feltehetőleg tovább fog nőni a vizsgált adatok előrejelzése alapján. Jelenleg a bruttó hazai terméknek körülbelül 10 százalékát adja és 400 ezer ember dolgozik közvetve vagy közvetlenül a szektorban. Magyarország természeti értékekben gazdag és sokszínű ország ami jó alapot biztosít ahhoz, hogy ha továbbra is ilyen mértékű fejlődést fog produkálni, akkor a Közép- Európa vezető turisztikai célpontjai között tarthatják számon.

Leírás
Kulcsszavak
turizmus, Turizmus Szatellit Számla, nemzetgazdaság, világgazdaság
Forrás