A gyímesi vadvirág

Dátum
1897
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Hétfőn, 1897. évi október hó 4-én. A bérlet kezdete. A darabban előforduló csángó-tánczokat betanitotta Makrai Dénes. Az uj diszleteket Gyöngyössi Viktor m. k. operaházi festő festette. Az uj jelmezek Zombory Imre ruhatáros felügyelete alatt készültek.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények