Hajdú-Coop Zrt. bemutatása a beszámolók alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál töltöttem a szakmai gyakorlatomat, ahol betekinthettem a vállalkozás mindennapjaiba, így fogalmazódott meg bennem, hogy bemutassam a vállalkozást a beszámolói alapján.A cégprofilja illeszkedett a tanulmányaim során elsajátított tudás gyakorlati áttekintésében. Itt találkoztam egy nagyvállalat szerteágazó tevékenységével, mely a kereskedelmi gyakorlat több lehetőségére világított rá. A dolgozatomban bemutatom a vállalkozás fejlődését, tevékenységi körét, valamint a beszámolási kötelezettségét és röviden a számviteli politikáját. A második fejezetben leírom az éves beszámolóval kapcsolatos információkat. A vállalat vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzését a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számított mutatók segítségével végeztem 6 évre vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet, beszámoló elemzés
Forrás