9633898404

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Az elénk táruló történet... tele van kérdőjelekkel, s a történet mesélői - ez alól magam sem vagyok kivétel - soha nem tudják maradéktalanul kiszolgálni hallgatóságukat" - jelenti ki a Bevezetőben a szerző, aki könyvében i. e. 8000-től egészen napjainkig tekinti át a szigetország történelmét, sőt az utolsó fejezetben a lehetséges jövőképeket is felvázolja. Mindezt egyetlen kötetben, ami figyelemre méltó vállalkozás, annál is inkább, mert Totman professzor szakít a hagyományos Kelet-Nyugat, ipari-feudális és más, a nyugati történetírásban megszokott ellentétpárokkal. A mű ökológiai megközelítésben vizsgálja a japán történelmet. Ennek megfelelően teljesen új korszakhatárokat állít fel, amelyekbe azután belefoglalja a "hagyományos" kronológiát. A politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatokat ember és környezet állandóan változó viszonyrendszerébe ágyazva tárgyalja, ami első hallásra talán kissé szokatlan, de éppen ez az, ami különlegessé teszi a könyvet. Az olvasó előtt tehát egészen újszerű megközelítésben tárul fel ennek a távoli országnak a történelme, s minden bizonnyal új gondolatokat ébreszt benne, hiszen, ismét csak a szerzőt idézve: "Az ökológiai megközelítés megköveteli tőlünk, hogy másként tekintsünk mindarra, amiről azt gondoljuk, hogy jól ismerjük."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények