A Karcagi Kistérségi szociális étkeztetés statisztikai elemzése 2018-2022 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A záródolgozatom során az egyik legfontosabb szociális alapszolgáltatást, a szociális étkeztetést mutatom be a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozásában. A dolgozat két fő részből áll, a témák ismertetéséből és azok adatainak elemzéséből. Az első részben a Kistérségi Társulások és intézményünk történetét és működési rendszerét, valamint a szociális étkeztetés és az élelmiszerinfláció témakörét mutatom be. A második részben a választott téma adatainak bemutatását, feldolgozását és grafikus ábrázolását végzem el. Az elemzés során leíró statisztikai módszerrel számítom az étkeztetési költség és az élelmiszerinfláció alakulását a 2018-2022 közötti időszakban. A dolgozat végén összegzem tapasztalataim és javaslatot teszek egy problémára, amelyet a költség vizsgálata során észleltem.

Leírás
Kulcsszavak
szociális étkeztetés, infláció, statisztikai elemzés
Forrás