A vigéczek

Dátum
1896
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
[Debreczeni Városi Szinház], Hétfő, 1896. deczember hó 28-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények