9633686830

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elméleti fizikában a legutóbbi időben - különösen a rendszer- és káoszelmélet területén - végbement fejlődés komoly kihívást jelent a Világegyetemre vonatkozó, megcsontosodott nézetekkel szemben. Az ősrobbanáson túl című művében Paul LaViolette meglepő párhuzamot fedez fel az élvonalbeli tudományos gondolkodás és civilizációnk hajnalának teremtésmítoszai között. Nem egy gondolkodó vélekedik úgy, hogy az ókori ismeretanyaga a mitológia és titkos, ezoterikus tanok képében maradt fenn napjainkig. Más nézetek szerint ezek szimbólumai és szerkezete a fizikai és spirituális változások lefolyásának törvényszerűségét írják le. Ezeknek a törvényszerűségeknek az alapjait mindeddig homály fedte. Paul LaViolette, miközben elmélyül a mítoszok tanulmányozásában, nagyszerű tudományos okfejtésében értelmezi az ókori tanításokat, és helyreállítja azok elfeledett kozmológiáját. Kombinálja a modern rendszerelméletet a mögöttes közeg vagy más néven éter ókori fogalmával, és közvetlen hangnemben ismerteti, hogy az ókori mítoszok és tanítások miképpen kódolják a folyamatos teremtés elméletét. Rávilágít az ősrobbanáselméletet sújtó ellentmondásokra, s egyidejűleg bemutatja, hogy a folyamatos teremtés ókori tudománya olyannyira megegyezik a legújabb asztrofizikai megfigyelésekkel, hogy helyettesíteni képes az általános relativitáselmélet magyarázatait. Az ősrobbanáson túl című könyv több mint 140 gondolatébresztő ábrával illusztrált, lebilincselő olvasmány. Bemutatja, hogy az ókori mitológia hogyan írja le ezt az egybefüggő tudományt, amely túljár az eszünkön és felülmúlja napjaink értelmi szintjét. Azzal, hogy helyreállítja és életre kelti az ókoir világszemléletet, a modern tudomány korlátzó metaforáin túllépve elvezet bennünket a következő évszázad új tudományához.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények