9631940861

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

sorozat:Tanuljunk nyelveket!tantárgy:Francia nyelvévfolyam:9.A tankönyvjegyzéken szerepel.A Nemzeti Tankönyvkiadó új 4 kötetes francia nyelvkönyvsorozatának 1. része, mely messzemenően figyelembe veszi a modern kommunikatív szemléletű nyelvoktatás és a magyar nyelvtanuló igényeit. Minden rész tankönyvből, munkafüzetből, hangkazettából és tanári kézikönyvből áll. Az első rész , a France-Euro-Express 1 tankönyvében a leckék alappárbeszédein kívül rengeteg, a végtelenségig variálható mikropárbeszéd és szerepjáték fejleszti a kommunikációs készséget, másrészt nagy hangsúlyt kap a kontrasztivitás, tehát mindazok a jelenségek, amelyek a magyar nyelvtanulóknak problémát okoznak. A nyelvtant röviden, lényegre törően tárgyalja, hosszas magyarázat helyett inkább táblázatok és frappáns példamondatok világítják meg a bonyolultabb pontokat. Gazdag civilizációs anyag és nyelvi játékok teszik teljessé az anyagot. Változatos feladatokat találunk mind a tankönyvben, mind a munkafüzetben, az előbbiek inkább a szóbeli, az utóbbiak pedig inkább az írásbeli készségek gyakoroltatását célozzák, természetesen nem kizárólagos jelleggel. Mindkét szerző a Magyarországi Francia Intézet nyelvtanára. A könyv előnyére válik, hogy az egyik szerző magyar, a másik francia, hiszen ez biztosíték egyrészt arra, hogy valóban élő francia nyelven íródott, a francia nyelv és kultúra valóban mélyreható ismeretével, másrészt arra, hogy a magyar viszonyokat és összehasonlítási alapokat is maximálisan figyelembe veszi. Egyébként maga a francia szerző is közel 20 éve él és tanít nálunk, tehát ő is jól ismeri a magyar viszonyokat és mindazokat a problémákat, melyek gondot okozhatnak a magyar nyelvtanulóknak.Mind a tankönyvet, mind a munkafüzetet Kopper Ákos szellemes rajzai illusztrálják.Az oktatócsomag fontos kiegészítője a 2x60 perces hangkazetta. Az első kazettán a könyv 15 leckéjének párbeszédei szerepelnek, továbbá a munkafüzet végén található tíz dal, a második kazettán pedig a könyv beszédértési gyakorlatai.A tanári kézikönyv nagy segítséget jelent majd az új oktatócsomag tanításához. Az első részben a tankönyv és munkafüzet fejezeteinek általános feldolgozási javaslata található magyarul, a másodikban pedig az egyes leckék problémásabb pontjai, a kazetta szövegértési gyakorlatainak szövegkönyve, a munkafüzet keresztrejtvényeinek és egyéb játékos feladatainak megoldása, továbbá részletesen tárgyalja a fonetikát, a problémásabb nyelvtani pontokat és a civilizációs anyagot.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények