Diszruptív pénzügyi megoldások és kockázataik - Magyarországi esettanulmányok

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi években számos diszruptív technológiai megoldás látott napvilágot, melyek begyűrűzése a pénzügyi szolgáltatásokba átformálta a hagyományos pénzügyi szektort, az elektronikus fizetési lehetőségek alkalmazása pedig rohamosan terjed Magyarországon is. A kutatásom célja, hogy kvalitatív módszereket, esettanulmányokat felhasználva feltárjam, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatók hogyan változtatják meg a fizetési megoldások piacát, illetve milyen kockázatokat jelentenek a fizetési forgalom biztonságos lebonyolítására, valamint mennyire biztosított az új megoldások közötti átjárhatóság. A nemzetközi és hazai szakirodalmi források szintetizálása során a diszruptív FinTech technológiákat és azok használatából eredő kockázatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági intézkedéseket mutatom be. Emellett a pénzügyi infrastruktúra szolgáltatókat és a hálózatosodásból eredő kockázatokat is górcső alá veszem. A téma újszerűségéből, az iparágban meglévő bizonytalanságokból és annak dinamikus változásából, illetve a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi adatok mennyiségének limitáltságából kifolyólag, a kutatás eredményessége érdekében kvalitatív módszert alkalmazok. Dolgozatomban esettanulmányokat felhasználva összesen négy magyarországi FinTech vállalkozáson keresztül szemléltetem, hogy a vizsgált digitális pénzügyi szolgáltatók hogyan alakítják a hazai pénzügyi megoldások piacát. FinTech területeket tekintve a magyar digitális pénzügyi szektorban leghangsúlyosabbakat választottam ki. Így egy elektronikus fizetési szolgáltatót, egy open banking és adat aggregálás területén működő vállalkozást, egy online fizetésekkel kapcsolatos kockázatelemzőt, illetve egy összehasonlító platform üzemeltető céget választottam az esettanulmányok vizsgálati alanyai közé. Az esettanulmányokon keresztül jól látható, hogy a szakirodalomban megfogalmazott elméleti koncepciók nagyrésze megvalósul a vizsgált vállalkozások gyakorlatában. A kutatási eredményeim alátámasztják, hogy a pénzügyi technológiai fejlesztések növelték a szektor hatékonyságát, azonban a FinTech használata számos újszerű kockázatot is felvethet. Az adathalászat a Big Data-val dolgozó pénzügyi szolgáltatókra és azok ügyfeleire is veszélyt jelenthet, így véleményem szerint az érzékeny ügyfél-, és pénzügyi adatokat nagy odafigyeléssel kell kezelni, hogy a visszaélések kiküszöbölhetők legyenek.

Leírás
Kulcsszavak
FinTech, pénzügyi digitalizáció, kiberkockázat, kiberkockázat
Forrás