A Debreceni Egyetem 2014-2016. év költségvetési és finanszírozási bevételeinek elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban bemutatom a Debreceni Egyetem 2014-2016-os évek költségvetési és finanszírozási bevételek alakulását a számviteli törvény szerinti beszámolók alapján. Mind a három évet külön-külön elemzem, hogy miből állt össze az adott év bevétele. Végül a három évet összehasonlítom, hogy hogyan alakultak évről évre a bevételek. Ezáltal láthatjuk majd, hogy növekedett-e vagy csökkent a bevétel, valamint hogy milyen százalékban történt mindez.

Leírás
Kulcsszavak
Debreceni Egyetem, bevétel
Forrás