Szinházi jelentés

Dátum
1899
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
[Debreczeni Városi Színház] Tisztelettel értesítem Debreczen városa n. é. közönségét, hogy a színház jövő heti müsora a következőkép állapitatott meg. Husvét első napján, vasárnap, április 2-án két előadás: délután 3 órakor, ifj. Szathmáry Árpád első felléptéül: A toloncz népszinmü este 7 1/2 órakor bérletszünetben, Tóth Elek első felléptéül: Aranyalakodalom. Husvét hétfőjén, április 3-án két előadás, délután 3 órakor: Lumpáczius Vagabundus tündéries bohózat este 7 1/2 órakor bérlet 149. szám "B" A szép asszony kocsisa: eredeti népszinmü 3 felvonásban - írta Csepreghy Ferencz. Kedden, április 4-én bérlet 150. szám "C" Környei Béla baritonista első felléptéül: Ripp Wan Winkle, regényes operette. Szerdán, április 5-én bérlet 151. szám "A" A Gyurkovics lányok. Csütörtökön, április 6-án bérlet 152. szám, 'B" Sárosi Paula operette énekesnő vendégfelléptéül: A madarász, nagy operette 3 felvonásban. Pénteken, április 7-én bérlet 153. szám "C"ujdonságul először, a budapesti Vigszinház nagysikerü müsordarabja: Családi örömök. Vigjáték Szombaton, április 8-án bérlet 154.szám "A" másodszor: Ugyanaz. Vasárnap, április 9-én délután 3 órakor A Gésák, vagy: Egy japán teaház története. Debrecen, 1899. Márczius 31-én
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények