Felfordult világ

Dátum
1900
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Szombaton, 1900. év deczember hó 22-én. Itt először! Ujdonság. Fényes kiállítással és jelmezekkel, ujdonságul, harmadszor.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények