Hazai autóbuszgyártók fizetőképességének vizsgálata, elemzése különböző csődelőrejelzési modellek segítségével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a hazai autóbuszgyártók fizetőképességének vizsgálata. A téma vizsgálatához hagyományos mutatószámokat alkalmaztam, azaz rövid és hosszú távú fizetőképesség mutatókat, illetve csődmodellekkel elemeztem a cégek helyzetét. Az éves beszámolóból nyert adatokkal a 2013 és 2017 közötti időszakra vontam le következtetéseket. Három céget választottam, melyek közül az egyik csődeljárás alatt állt.Célom volt a csődelőrejelzési modellek segítségével előre jelezni a válság helyzetet. Továbbá megnézni, hogy a működő cégeknél hogyan ítélik meg a tevékenységüket, utalnak-e a modellek valamilyen fizetésképtelenségi problémára.

Leírás
Kulcsszavak
csődelőrejelzés, fizetőképesség, autóbuszgyártók
Forrás