Házi segítségnyújtásban dolgozók munkahelyi elégedettsége a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió – Vásárosnamény Szociális Szolgáltató Központnál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban igyekeztem a mai magyarországi helyzetképet bemutatni az idősek, szociális ellátórendszerben lévő helyéről, az őket megillető, az ellátórendszer által nyújtott szolgáltatásokról, támogatásokról. Kitértem az őket formális és informális körülmények között ellátó személyek nehézségeire, anyagi meg nem becsültségükre. Ebből kifolyólag dolgozói elégedetlenség egyik lehetséges következményét, a fluktuációt írtam körbe.

Leírás
Kulcsszavak
házi segítségnyújtás, dolgozói elégedettség
Forrás