9789632580159

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A részvénytársaságok szabályozása összetett. A gazdasági társaságokról szóló – a hatályba lépése óta többször módosított – 2006. évi IV. törvényen kívül irányadóak rá az ugyancsak rendkívül sokszor módosított a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései is. A szabályozás bonyolultságát többek között az adja, hogy a részvénytársaság az egyetlen társasági forma, mely a tagsági jogokról értékpapírt, részvényt bocsát ki, illetve amelynél működési forma specifikus szabályozás érvényesül.A könyv a részvénytársaságokra vonatkozó joganyagot széleskörűen, jól áttekinthető szerkezetben mutatja be. Elhatárolja a zártkörűen, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság fogalmát. Rendkívül részletesen foglalkozik a részvénytársaságok döntő többségét képviselő zrt.-ékre vonatkozó szabályokkal. Külön ismerteti az nyrt.-re vonatkozó speciális rendelkezéseket, többek között az nyrt.-ben történő befolyásszerzést. Foglalkozik a 2006. évi Gt. által bevezetett elismert vállalatcsoportra, illetve a tényleges vállalatcsoportra vonatkozó rendelkezésekkel, valamint röviden összefoglalja a bejegyzési, változásbejegyzési eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.Az ezzel a területtel hosszabb idő óta jogalkalmazóként foglalkozó szerzők célja jelen könyvvel az, hogy a részvénytársaságokra vonatkozó joganyag megismeréséhez, megértéséhez és alkalmazásához nyújtsanak segítséget mindazoknak, akik a részvénytársaságokkal munkájuk során bármilyen módon kapcsolatba kerülnek.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények