Tudtán kivül követ

Dátum
1870
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfőn, Márczius 7-kén 1870 adatik. Először.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények