The Right to Maintain Contact within the Context of Fundamental and Personality Rights A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás alapjogi és személyiségi jogi vetülete

Dátum
Szerzők
Szendrői, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
It is self-evident that parents play an irreplaceable role in the lives of their children, influencing the child's physical, mental, and emotional well-being and behavior. It is therefore necessary that children maintain personal relations and direct contact with each parent, even if the marriage of his/her parents is permanently and irreparably damaged. The right to contact, which has a strong legal foundation in international conventions, is traditionally described as a right of the child, despite the fact that contact between parent and child is both a right and obligation of mothers, fathers and children. The right to contact is a Janus-faced, complex legal institution: although it is largely based on the fundamental right to private and family life guaranteed by constitutional norms, it plays a significant role in private law disputes as well. The aim of this article is to present the place of the right to contact within the Hungarian legal regime, emphasizing the enforcement of this right in the field of protection of basic and personality rights.
A gyermeki jogok térhódításával párhuzamosan a szülő és a gyermek közötti – személyes és közvetlen – kapcsolattartás kiemelt hangsúlyt kapott mind a jogalkotásban, mind pedig a jogalkalmazásban. Jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy a gyermek személyiségének harmonikus kibontásához nélkülözhetetlen, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel – abban az esetben is, amennyiben a család egysége véglegesen és helyrehozhatatlanul megbomlik. A kapcsolattartási jog – mely hagyományosan gyermeki jogként kerül kategorizálásra – Janus-arcú jogintézmény: habár szabályait elsősorban magánjogi (polgári jogi) szabályok rögzítik, a jogintézmény legalább annyira közjogi jellegű, mint magánjogi természetű. A két jogág célja jelen esetben egy és ugyanaz: a gyermek minél teljesebb körű védelme. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a kapcsolattartási jog hogyan illeszthető be az alkotmányjogi, illetve a polgári jogi védelem rendszerébe, továbbá, hogy milyen összefüggések fedezhetőek fel a két jogterület eszközeit illetően.
Kulcsszavak
szülő-gyermek kapcsolattartás, gyermeki jog, általános személyiségi jog, családjogi személyiségvédelem, maintain contact, rights of the child, privacy, protection of fundamental rights, personality rights
Forrás
Gyűjtemények