9635453418

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyv első 8 fejezete a problémakör hagyományos alkotóelemeit tárgyalja - a nézőpontok és az elemzési technikák kitágításával -, a további részek a "piac új elméletével" foglalkoznak. Az előbbi kulcsfogalmai a verseny, valamint a versenykorlátozás változatai: a monopóliumok, monopszóniumok, domináns vállalatok, kartellek: a záró, empirikus indíttatású fejezet pedig a piaci szerkezetekből eredő teljesítményeket értékeli. A második tartalmi egység témái, amelyeket a hagyományos megközelítések általában mellőznek, manapság a legizgalmasabb közpolitikai vitákat váltják ki.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények