9789639697096

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szerző a liberális nézetek kritikus áttekintését kínálja. Az első rész a globális koordinációs mechanizmusok problematikáját, a második a nemzetközi kereskedelem megújult felfogásait, a harmadik rész pedig a pénzügyi globalizációt és következményeit tárgyalja. Az írások többnyire az elmúlt egy évtized kutatási eredményeit tükrözik, amelyeket a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági karán oktatott, "Világgazdaságtan", "Pénzügyi globalizáció", és a "Gazdaságfejlődés a fejlett ipari államokban", című kurzusok kiegészítő tananyagaként kerültek felhasználásra. A tanulmányok elsősorban a közgazdasági felsőoktatásban részt vevő szakmai közönségnek íródtak, akik a nemzetközi gazdaságtan, az összehasonlító gazdaságtan, és a világgazdaságtan bevezető kurzusain már túl vannak, és akik esetleg már egy mester- vagy egy PhD-fokozat megszerzésén munkálkodnak. A kötet kiegészítő, azaz az említett diszciplínákban meglévő alaptankönyvekhez csatolható ún. "reader", azaz tematikus tanulmányokat kínáló funkciót kíván ellátni. A kötet kiegészítő, azaz az említett diszciplínákban meglévő alaptankönyvekhez csatolható ún. "reader", azaz tematikus tanulmányokat kínáló funkciót kíván ellátni.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények