9637490329

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A k�nyv c�lja - k�vetve a 2001-ben megjelent C�gjogi tan�csad� c�m� k�nyvben kialak�tott gyakorlatot -, hogy gyakorlat orient�ltan, vil�gos szerkezetben, k�nnyen �rthet�en bemutassa �s feldolgozza az �j Ctv. szab�lyait, megk�nny�tve ez�ltal az �j t�rv�ny rendelkez�seinek meg�rt�s�t, alkalmaz�s�t.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények