Az „amerikai álom”- a szervezett amerikai utak piaca

Dátum
Szerzők
Szabó, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom központi témája a szervezett amerikai körutazások. Több hazai utazási iroda kínálatát hasonlítottam össze. Vizsgálatom kiterjedt a turisták utazási szokásainak felmérésére is. Összefüggéseket kívántam feltárni az életkor és az utazási preferenciák között. Fontosnak tartottam megvizsgálni a hagyományos irodák és az online foglalási rendszerek előnyeit és hátrányait is. Szakdolgozatomban mind a kínálati, mind a keresleti oldalról elemzésre kerültek az Amerikába irányuló csoportos utazások.
Leírás
Kulcsszavak
szervezett amerikai utak, utazásszervezés, körutazás, utazási szokások
Forrás