Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal immateriális javak és tárgyi eszközökkel való gazdálkodásának az elemzése 2018-2020

Dátum
Szerzők
Szabó, Milán Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záródolgozatomban az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal gazdálkodása alatt értendő tevékenységeket a 2018-as évtől egészen 2020-ig elemeztem és vizsgáltam. Záródolgozatom írása alatt megismert szabályzatok alapjaira támaszkodva alaposan tanulmányozva fejeztem ki a meglátásaimat. Ezekkel a tényekkel és a kapott adatok, illetve a szakirodalmak felhasználásával szeretném elősegíteni az olvasó számára a jobb átláthatóság és megértés érdekében az immateriális javak és tárgyi eszközök elemzését és vizsgálatát. A dolgozatomban bemutatásra került az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nyilvántartása és helye az általános magyar számviteli mérleg kimutatásában. Továbbá az alkalmazott könyvviteli program megismerése által több modul ismertetésre került. A záródolgozatom célja, hogy megismertessem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítését és az intézmény eszközállományának változását 2018-as évtől 2020-ig.
Leírás
Kulcsszavak
immateriális javak, tárgyi eszközök, számvitel, kormányhivatal
Forrás