9630579928

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Pszichológiai tanulmányok sorozat következő, Értékek az életben és a retorikában című kötete egy tanulmány kivételével válogatás a szociálpszichológiai értékkutatások gazdagodó nemzetközi szakirodalmából.Hiánypótló, hiszen az értéktematikából magyarul hozzáférhető szakirodalom meglehetősen gyér a szociálpszichológia más témáihoz képest.A prominens szerzők (pl. M. B. Smith, N. T. Feather, S. H. Schwartz, S. T. Fiske) tanulmányaiból jelentős szemléletváltás vehető észre: a kutatások felépítésében az értékek domináns kognitív megközelítése helyett kiegyensúlyozottabban érvényesül a motivációs, érzelmi, cselekvési szituációbeli közvetlen és távolibb történeti/kulturális jellemzők és kapcsolataik vizsgálata. Ezáltal színesebbek és életközelibbek is maguk a vizsgálatok, frissebb, új témákat, modelleket és vizsgáló eszközöket is bemutató maga a kötet. Az egyén szintjén vizsgálódóknak az értékek, az érzelmek és cselekvésbeli konzekvenciáik lehetnek kivált érdekesek (pl. N. T. Feather, P. A. M. van Lange, V. M. Esses), míg a kultúra egészét vagy kultúrközi összehasonlításokat tekintve Shalom H. Schwartz, Harry C. Triandis, Janusz Reykowski tanulmányai érdemelnek figyelmet. Utóbbiak az individualizmus és kollektivizmus elgondolkodtató értékképleteit is bemutatják és kritikai gondolkodásra késztetnek.A kötet egészén végigvonul az értékek egyetemes és kultúrspecifikus természetének a kérdése, erről szól a válogatás szerkesztőjének a bevezetője. A kötet komoly információs forrás, s mint ilyen, leendő pszichológusok, szociológusok, a társadalomtudományok művelői, elsősorban pedig a doktori továbbképzésben részt vevők számára ajánlható.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények