9639243574

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Több mint három és fél küzdelmes évtized szellemtörténészi, irodalomkritikusi, esszéírói munkásságának összefoglalása a Délvidékről érkezett, Budapesten megtelepedett író, kritikus, művelődéstörténész új kötete, melyben nagylélegzetű sajtótörténeti-környezetfilológiai tanulmányok, a jugoszláviai magyar irodalomról és közállapotokról írott kritikák és elemzések, valamint a 20. századi magyar irodalom klasszikusaiól - Mészöly Miklósról, Ottlik Gézáról és Márai Sándorral - szóló esszék egyként találhatók.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények