A kockázatitőke-befektetők kiválasztási kritériumai

Dátum
Szerzők
Dávid, Szendile Ditta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat első részében a kockázati tőke fogalma kerül meghatározásra, melyet követően bemutatom a kockázatitiőke-piac szereplőit, illetve ismertetem a kockázatitőke-befektetés formáit a vállalkozás életciklusának különböző szakaszaiban. Ezt követően a befektetési folyamat egyes lépéseinek ismertetése következik. A befektetési folyamat vizsgálata során a kiválasztásra helyeztem a hangsúlyt, azaz hogy a kockázatitőke-befektetők mely szempontok szerint választják ki befektetéseik lehetséges célpontjait.A kiválasztási kritériumok megismerése érdekében a hazai és külföldi szakirodalmat egyaránt áttekintve, 17 tanulmány kutatási eredményét foglaltam össze egy táblázatban. A kockázatitőke-befektetők válogatási szempontjainak megismerését követően a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület befektető tagjait arra kértem, hogy a legtöbb kutatásban szereplő kritériumok esetében határozzák meg, számukra mennyire fontosak az adott tényezők befektetési döntéseik meghozatala során.Az elméleti háttér feldolgozását követően egy vállalati példán keresztül szemléltetem a kockázatitőke-befektetés folyamatát. Dolgozatomban aEuroventures 2012-ben kezdődő, 3 körös, összesen több mint 1 milliárd forint értékű befektetése kerül bemutatásra a Ubichem Pharma Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaságban.
Leírás
Kulcsszavak
kockázati tőke, kiválasztási kritérium
Forrás