Rigoletto az udvari bohócz és leánya

Dátum
1874
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Csütörtökön, 1874. márczius 12-kén adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények