Martin-modell alkalmazása Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.-re

Dátum
Szerzők
Seres, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanulmányom megírását az információ szerepének meghatározásával kezdtem a vállalat életében. Döntéshozatalban elfoglalt helye szerint a cég legfontosabb erőforrása. Ennek begyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek és technikai eszközök összességét képző információs rendszer felépítését tűztem ki a szakdolgozatom céljául, melyet a martin modell segítségével valósítottam meg.A dolgozat az elméleti megoldást konkrét rendszeren mutatja be a teljesség igénye nélkül. Elsősorban a turisztikai szervezet, gazdálkodási, könyvelési, bérgazdálkodási tevékenységét segítő megoldásként. Fontos megemlíteni azonban, hogy a vállalat nem minden tekintetben alkalmaz informatikai rendszert. A modell megalkotását követően a szervezet által használt SZOLGI, illetve HOSTWARE rendszer ismertetésével zártam a tanulmányom.
Leírás
Kulcsszavak
Martin modell, Információs rendszer, Sóstó- Gyógyfürdők
Forrás