963389414X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A hazai kognitív tudomány és az evolúciós pszichológia kapcsolatának megteremtésében nagy szerepe van Pléh Csaba munkáinak. A kötet tanulmányai amellett érvelnek, hogy át kell hidalnunk a pszichológia hagyományos szakadékait, amelyek elválasztják a biológiai és a társadalmi embert, az egyént és a társas lényt, s a tények és a szellemi értékek világát. A naturalista pszichológia természettudományos felfogás, mely ugyan-akkor nem tagadja az ember társas és társadalmi létét, csak ezt is a természet részeként értelmezi. A kötetben ennek a természeti hozzáállásnak megfelelően kerülnek egymás mellé írások a nyelv idegrendszeri alapjairól, a tudatról, stb.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények