A Kevi Növény Kft. és a Búzavirág Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzése a 2010-2014. évi beszámolók alapján

Dátum
Szerzők
Iklódi, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban két szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó kft. összehasonlító elemzését végeztem el vagyoni-, pénzügyi-, illetve jövedelmezőségi szempontból a 2010-2014-ig tartó periódusban. A két társaság részletes elemzése mellett megvizsgáltam ugyanezen észak- alföldi régióba tartozó 5 céget, majd az eredményekből leképzett átlagokat összevetettem a kapott adatokkal, így nem csak egymáshoz hasonlítottam a két céget, hanem egy régiós átlaghoz is. A cégek elemzését swot elemzéssel kezdtem, majd vagyoni helyzet vizsgálatát végeztem el mutatók és szerkezeti felépítés tanulmányozásával. Pénzügyi helyzet elemzésén belül a likviditást, adósságállományt, valamint hatékonysági mutatók képzésével megvizsgáltam a pénzciklust. Végül a jövedelmezőségi helyzet elemzését végeztem el.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, jövedelmezőség, likviditás, pénzügy
Forrás