Az Alföldi Nyomda Zrt. komplex pénzügyi elemzése az iparági folyamatok tükrében 2010 és 2013 között

Dátum
Szerzők
Tóth, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakirodalmi áttekintésben a nyomdaipar jelenlegi helyzetét vizsgáltam, illetve bemutattam azokat a területeket, amelyeket az elemzésem fog tartalmazni.Az anyag és módszer fejezetben a Porter-féle öttényezős modell segítségével mutattam be az Alföldi Nyomda Zrt-t, illetve az alkalmazott módszereket tekintettem át. Az eredmények és azok értékelése fejezet tartalmazza a komplex pénzügyi elemzést. a következtetések és javaslatokban a személyes vélemény és tapasztalataim jelennek meg. Végezetül az összefoglalással zártam a dolgozatot, ahol újra áttekintettem a főbb területeket.
Leírás
Kulcsszavak
nyomdaipar, gazdasági elemzés, Porter-féle öttényezős modell
Forrás