Stern Izsák, a házaló zsidó, vagy: Egy a mi népünkből

Dátum
1880
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Kedden, 1880. Márczius 16-án adatik, 158. Vizváry Gyula ur a budapesti nemz. szinház 1-ső rendü tagja mint vendég.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények