9633467357

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szigethy Gábor három kötetes dokumentumgyûjteménye 1956. október 23. és november 4. között megjelent újságokból tartalmaz tematikus válogatást. Mindegyik kötethez jegyzetanyag kapcsolódik, amelybõl az olvasó tájékozódni tud a kor eseményeirõl és a ma már nem, vagy csak homályosan emlékezetünkben élõ személyek, politikusok, írók, pártfunkcionáriusok legfontosabb adatairól. A három kötet a politikusok, az utca, az írók-értelmiségiek hangulatát, gondolatait, pillanatnyi helyzetértékeléseit gyûjti egybe, hangsúlyosan és vállaltan mindenféle politikus véleményét, a legkülönbözõbb nézeteket valló írók írásait és az utca hangulatának megdöbbentõ sokszínûségét tükrözõ jegyzeteket, riportokat, nyilatkozatokat, színes híreket.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények