Artificial Intelligence from the Viewpoint of Civil Law A mesterséges intelligencia fogalmának polgári jogi értelmezése

Dátum
Szerzők
Stefán, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The aim of this paper to examine the definition of artificial intelligence and how AI can be considered in the field of civil law. The topic is being studied by many authors around the world and they are urging the initiation of legislation. The reason is that technology is rapidly developing, but the legislation cannot cope with this. However, in order to protect individuals, it is important to have a legal assessment of artificial intelligence. As a first step, it might be helpful to define the technology from the viewpoint of civil law.
Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a mesterséges intelligencia fogalma, hogyan, nyerhet értékelést a polgári jog területén. Az adott témát számos szerző vizsgálja világszerte, s sürgetik a jogi szabályozás létrehozásának megkezdését. Oka, hogy a terület napról-napra egyre gyorsabban fejlődik, ám ezzel a jog nem tud lépést tartani. Ugyanakkor az egyének védelme érdekében fontos, hogy a fogalom jogi értékelést nyerjen. Ennek első lépése lehet a definíció polgári jog általi meghatározása.
Kulcsszavak
artificial intelligence, software, intangible assets, thing, legal personhood, mesterséges intelligencia, szoftver, immateriális javak, dolog, jogalany
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények