9633896878

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A számos nyelvre lefordított és a világ több egyetemén - például Franciaországban, Lengyelországban, az USA-ban - tankönyvként használt mű szerzője lengyel származású, de iskoláit Amerikában, illetve Nyugat-Európában végezte. A szűkebb értelemben vett közép-európai térség - Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország - összehasonlító történelmének ma ő a legkiválóbb szakértője. Könyvében - amely saját, évtizedes, (a magyar kivételével) első kézből származó forrásismereten alapuló kutatómunkáját egyesíti (elsősorban O. Halecki munkásságára építve) az eddigi összegzésekkel - a négy ország politika-, társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténetének ezer évét követi nyomon, az 1000 körüli államalapításoktól egészen napjainkig. Az élvezetes, közérthető, mindenfajta tudományoskodástól és nemzeti elfogultságtól mentes stílusban megírt munka a tipológiai összehasonlítás módszerével olyan összefüggésekre világít rá, amelyek a külön nemzeti történetírásban eddig rejtve maradtak.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények