9630583267

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
-22000 címszó-mai nyelvállapotot tükröző szókészlet és példaanyag-mondatalkotást segítő információk megadása-stiláris és szakrendi minősítések-áttekinthető, világos szócikkszerkezet-szótárhasználatot könnyítő tipográfia
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények