Combining the synergies of puppet therapy and schematic therapy in psychotherapy A bábterápia és a sématerápia szinergizmusainak ötvözése a pszichoterápiás munkában

Dátum
Szerzők
Zsuga, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Health Innovation Review
Egészségügyi Innovációs Szemle
Absztrakt
Leírás
Puppet therapy builds on the educational and developmental effects of puppetry and the healing power of playing. It achieves these beneficial effects thru its special tools, the puppets. Schema therapy, effective in a wide spectrum of psychiatric and psychological disorders has a characteristic tool rooted in dramaturgic plays, so called chair work, that utilizes role playing and change of perspective to gain insight regarding one’s mental processes. This is the context in which potential synergism between schema therapy and puppet therapy could be exploited. The current paper introduces a fairy tale that was written under the premises of schema therapy. It provides a tool for schema mode work and offers a possibility to utilize the therapeutic effect and toolbox of puppet therapy.
A bábterápia a bábjáték nevelő célzatú hatásaira, a bábjátékkal való fejlesztésre épül, és egyedi eszközei révén fejti ki terápiás hatásait. A sématerápia az 1990-es években megjelent, pszichoterápiás irányzat, ami a pszichiátriai zavarok széles skáláján használható. Eszköztárában meghatározó jelentőségű a sajátos dramaturgiájú gyakorlat típus, a székmunka, ami a szerepjáték és perspektívaváltás eszközeivel segíti a pszichés folyamatok megismerését és kedvező irányba terelését. Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni a bábterápia nyújtotta többlet lehetőségeket. A báb- és sématerápia szinergizmusára építve bemutatásra kerül egy olyan mese, mely a sématerápia elméletén alapulva, a sémamódokkal való munka számára nyújt keretet, a bábterápia eszköztárát segítségül hívva.
Kulcsszavak
puppet therapy, schema therapy, symbolism, bábterápia, sématerápia, szimbolika
Forrás