9639567183

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv tartalmából: Az ember - és "világainak" változásai (Németh András); A pedagógiai eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja (Pukánszky Béla); A neveléstudomány kialakulása és főbb irányzatai (Németh András); Fejezetek az európai család és gyermekkor történetéből; A nőnevelés évezredei (Pukánszky Béla); Az európai iskola kialakulása és fejlődése; A pedagógusszerep történeti változásai (Németh András); Az iskolai osztályterem és az iskolai módszerek történeti változásai.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények