Frou-Frou

Dátum
1900
Szerzők
Komjáthy János (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Kedden, 1900. évi márczius hó 6-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények