A hazai és a nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Danubius Hotels Zrt. éves beszámolóján keresztül

Dátum
Szerzők
Páger-Fekete, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozatom témája a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok Magyarországon történő bevezetése, valamint annak hatása a Danubius Hotels Zrt.-re és leányvállalataira, illetve annak beszámolójára. Témaválasztásomat azzal indoklom, hogy fontosnak tartom a hazai és a nemzetközi könyvelés kettőségének értelmezését, ezért szeretném jobban feltérképezni, hogy mennyiben tér el a nemzetközi számviteli rendszer a magyar számviteli rendszertől. A vizsgálatot egy magyarországi központú, magyar tőzsdén jegyzett nemzetközi szállodalánc a Danubius Hotels Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Csoport) hazai és nemzetközi beszámolóján végeztem el, mert úgy gondolom, hogy ezeken a beszámolókon keresztül jól kimutathatók a legnagyobb különbségek a két számviteli rendszer között és a helyi számviteli elvek és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok és azok gyakorlati megvalósulásuk is feltérképezhető és bemutatható. Dolgozatomban a cég rövid bemutatását követően az IFRS jelenlegi magyarországi helyzetét vizsgálom, majd nagy vonalakban az IFRS rendszer elemeit mutatom be. Az IAS 1 standardot figyelembe véve megvizsgálom a Csoport nemzetközi számviteli szabályok alapján közzétett beszámolóját, azon belül is a mérleget és az eredménykimutatást, melyeket összehasonlítok a hazai szabályok alapján készített kimutatásokkal, eltérések esetén kifejtem az adott tételre vonatkozó jogszabályi előírásbeli különbségeket. Ezt követően a véleményem szerint a két leginkább kiemelkedő terület, a Céltartalékok – azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a Munkavállalói juttatások témakörére - és a Nyereségadók elszámolásának és bemutatásának helyzetét mutatom be a Csoport beszámolójának tükrében.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, nemzetközi számvitel
Forrás