9638328754

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv kettős szerepet vállal: egyrészt ismeretterjesztő mű, másrészt didaktikailag szigorúan szerkesztett gimnáziumi tankönyv, így minden érdeklődő választ kaphat a csillagászattal kapcsolatos alapvető kérdéseire.Jelentős hangsúlyt kap a csillagászattörténet: miközben felvonulnak eklőttünk a régi idők nagy csillagászai, magunk is részesei lehetünk a felfedezés élményének. Ezután szűkebb kozmikus környezetünk, a Naprendszer részletes bemutatása következik, majd a csillagok és galaxisok közé vezet az út. A könyv a Világegyetem és a Naprendszer keletkezését leíró elméletek megismerésével zárul, jó képet adva az anyag fizikai fejlődéséről.Gazdag kép- és ábraanyag, színes mellékletek egészítik ki a közérthetően, élvezetesen megírt fejezeteket." - írja a fülszöveg. A könyv összefoglalja a XX. század legjelentősebb eredményeit.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények