9639548308

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kötet az 1989-es csehszlovák bársonyos forradalom tizedik évfordulójára jelent meg, és annak a földalatti egyetemnek a rendkívüli történetét beszéli el, amelyen keresztül nyugati akadémikusok, művészek és értelmiségiek együttműködtek azokkal, akik megpróbálták elevenen tartani a kultúrát egy olyan országban, ahol a kommunista párt igyekezett elfojtani azt. A kortárs kultúra legkiemelkedőbb képviselői közül jó páran részt vettek ebben az egyedülálló vállalkozásban, többek között filozófusok, mint Charles Taylor, Roger Scruton, Jacques Derrida és R. M. Hare; nemzetközileg elismert művészek, mint David Matthews, Michael Berkeley és Judith Wier; világhíres írók mint Tom Stoppard, Carol Rumens és Piers Paul Read. Művészek és kritikusok, építészek, történészek és politológusok mind aktív szerepet játszottak abban, hogy - titokban és a letartóztatás veszélyét vállalva - ismereteket, eszméket és reményt hozzanak a titkosrendőrség által üldözött kollegáiknak Csehszlovákiába. Barbara Day, aki a Jan Hus Oktatási Alapítvány titkáraként maga is aktívan részt vett az egész vállalkozás szervezésében, könyvében eredeti dokumentumokra, a titkosrendőrség irataira illetve interjúkra támaszkodva alapos, átfogó és igen izgalmas képet fest a hetvenes-nyolcvanas évek csehszlovák földalatti egyeteméről, amely talán a legsikeresebb kísérletnek bizonyult a térségben a független, polgári szellemiség fönntartásában.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények