A települési fejlettség alakulása Harsányban

Dátum
Szerzők
Krajnyák, Emma
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A legtöbb kidolgozott módszertan és eljárás közös tulajdonsága, hogy a fejlettséget valamilyen nagyobb területi egység színvonalához méri, valamint, hogy általában statikus mutatókat alkalmaz.Jelen munkámat a korábbi eredményeimre építkezve készítettem el. Kíváncsi voltam, hogy a helyi megítélést, a pozitív képet tükrözik-e az egyes területekre vonatkozó hivatalos statisztikai adatok, és hogy ezek alapján a település önmagához képest fejlettebb-e? Alkalmazott módszerek kiválasztásánál a követhetőség és a közérthetőség játszott szerepet, így elsősorban dinamikus viszonyszámokat alkalmaztam az idősorok elemzésére, állandó bázisú és változó bázisú viszonyszámokat egyaránt. Növekedési rátát számítottam, valamint a fejlődés átlagos ütemével foglalkoztam. A dolgozat eredményeképp arra a következtetésre jutottam, hogy Harsány a legtöbb területen valóban fejlettebb lett az elmúlt évek alatt, ám a fejlődés mértéke sok esetben csupán minimális. Kirajzolódtak azok a települési feltételek, amelyekre a hosszú távú hatások érdekében érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, fejlődési irányok, dinamikus mutatók, település, fejlődés
Forrás