A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal működése, helyi adók rendszere

Dátum
Szerzők
Osváth, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom során bemutatásra került, milyen kritériumoknak kellett teljesülnie ahhoz, hogy az egyes önkormányzatok közös hivatalt alakítsanak, illetve melyek azok az elengedhetetlen feltételek, melyeknek mindenképp teljesülnie kellett ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon. A törvény úgy rendelkezett, hogy 2013. január elsejét követően kötelező a közös hivatal létrehozása, így ahol kizáró okok merültek fel, kötelesek voltak mielőbb megoldást találni, hogy ez a rendszer a kiszabott határidőn belül megvalósuljon. A részletes elemzést a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében végeztem, mivel az itt eltöltött gyakorlati idő alatt rengeteg hasznos információt szereztem annak működéséről, szervezeti felépítéséről, megismertem a hivatalban működő egyes csoportok, illetve osztályok feladatait, különösen az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó teendőket. Elemzésem fő tárgyává az adóhatósági csoporton belül a helyi adók rendszerét választottam, mivel az ott eltöltött idő alatt, az ügyfelek jelentős része ezekkel kapcsolatban merült fel.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, helyi adók, közös hivatal
Forrás