A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. számviteli információs rendszere

Dátum
Szerzők
Tóth, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban bemutatásra kerül a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által használt számviteli információs rendszerek. A szakdolgozatom írása során bemutatom a számviteli információs rendszereket általánosságban, majd külön kiemelek néhányat, például a főkönyvi rendszert, a pénzügyi rendszert, és a humánerőforrás rendszert. Ezeken kívül a Magyar Államkincstár működési körét, és az élelmezési rendszerek funkcióit szeretném megvizsgálni. A dolgozatom további részében be kívánom mutatni a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-t, erre módszerül az interjútechnikát és a megfigyelést választottam. A vállalat néhány dolgozójával készítettem interjút, illetve az általuk használt számviteli programok gyakorlati alkalmazását is megfigyelhettem, és ennek tapasztalatait rögzítettem. A vállalkozás által használt rendszereket részletesen mutatom be, mint például a DVPSZ- Pénzügy és Számvitel szoftvert, SZOCX – Bentlakásos Otthonok Ellátottjainak Pénzügyi Rendszerét, a MÁK pénzügyi és humánerőforrás rendszerét, valamint a derecskei és hajdúszoboszlói tagintézetekben használatos LafiSoft Konyhai raktárkészlet kezelés és tápanyag számítási rendszert.
Leírás
Kulcsszavak
számviteli információs rendszer, számvitelszervezés, kontrolling
Forrás